El patronat

La Fundació es regeix pels seus estatuts i per les disposicions que estableix el Patronat . El càrrec de patró és gratuït . Es renova cada quatre anys per meitats iguals i alguns patrons poden ser vitalicis.

Patronat de la Fundació Ernest Morató

 • PRESIDENT: Enric Frigola Viñas
 • PRESIDENT HONORÍFIC: Josep Piferrer Puig  (Alcalde de Palafrugell)
 • SECRETÀRIA: Catalina Piera Fina
 • TRESORERA: Pilar Heranz Sánchez

Patrons Vocals

 • Joan Carles Forrellat Armengol
 • Carles Alsius Juriol
 • Antoni Mas Bou
 • Catalina Piera Fina
 • Indira Ferrer-Morató
 • Lluís Armengol Touran
 • Joan Albert Argerich
 • Enric Vigas Bonany
 • Pilar Heranz Sánchez
 • Gerard Carrión
 • Francesc Sánchez Carcassés
 • Teresa Pérez Daniel
 • Josep Salvatella Mallart
 • Joan Brugués Casademont
 • Ramon Soto Reverte
 • Pere Domènech Santos
 • Francis Príncip
 • Albert Gómez Casas (En representació de l'Ajuntament de Palafrugell)

COORDINACIÓ I GESTIÓ

 • Jordi Turró Anguila

 

Mapa d'ubicació

Mapa ubicació Fundació Ernest Morató

Contacteu-nos

Fundació Ernest Morató
Plaça de l'Església, 8, 1r (Can Rosés)
17200 Palafrugell

(+34) 972 61 15 14
funda@fundacioem.com
www.facebook.com/fundacioem